Categorieën
Geen categorie kleine dwergvleermuis

Telling kraamkolonie kleine dwergvleermuizen Zuid-Holland 7 juli 2020

Onlangs is in het binnenduingebied van Zuid-Holland de eerste kolonie kleine dwergvleermuizen voor Nederland gevonden (https://www.naturetoday.com/nl/nl/nature-reports/message/?msg=26183). De telling in de avond van op 7 mei 2020 leverde 422 uitvliegers op, waarvan 406 uit een enkele opening. Op 30 mei is er wederom geteld en werden er 402 uitvliegers geteld, waarvan er 380 uit één enkele opening kwamen.

Op 7 juli is de kolonie opnieuw geteld in de verwachting dat nu ook de jonge dieren zouden meevliegen. Het was nog spannend aangezien er perioden met regen waren voorspeld en niet helemaal duidelijk was in hoeverre het weer invloed zou hebben op de geplande telling. Maar we hadden geluk, het was zwaar bewolkt maar er viel vrijwel geen neerslag in de periode van uitvliegen, de temperatuur was goed en er was nauwelijks wind. Al om 21.21 vloog het eerste dier naar buiten en volgde nog een tweede (om 21:33 uur). Maar pas vanaf 21.40 begon de kolonie echt uit te vliegen. Om circa 23.00 hielden we het voor gezien omdat er veel dieren kwamen terugvliegen en rondzwermen en het bovendien erg donker was geworden. Er werden nu in totaal maar liefst 786 uitvliegers geteld vanuit drie verschillende uitvliegopeningen (resp. 523, 8  en 255). Er waren duidelijk ook jonge dieren te zien die nog wat onhandig en ongericht rondvlogen. Ook kwamen op bepaalde momenten dieren terug naar de kolonieplaatsen en leek het net alsof ze de andere jonge dieren aanmoedigden naar buiten te komen. (zie videobeelden: https://youtu.be/mYugJpDbTwE )

Ook is geprobeerd een aantal uitvliegende dieren te volgen naar hun jachtgebieden. De dieren vliegen echter vrijwel zonder uitzondering direct in een rechte lijn het bos in om er direct te foerageren. Hierdoor is het verrassend lastig om te bepalen waar de dieren heen vliegen. Uiteindelijk zijn er behalve vele tientallen foeragerende dieren acht dieren op enige honderden gevolgd richting duingebied en nog eens drie anderen die een andere richting opvlogen. We hebben nu met zekerheid kunnen constateren dat het om een kraamkolonie gaat en het lijkt erop dat de meeste jongen momenteel al meevliegen naar de jachtgebieden.

Kees Mostert & Bart Noort